Form arkaplan zemin renginin değişmemesi
Bug fix
  Xpoda Client

Form ayarlarından değiştirilebilen zemin rengi özelliği Versiyon 2.8 ile beraber bozulmuştu, yeniden çalışır hale getirildi.


Formun özellikleri seçili iken Color alanı değiştirilerek zemin rengine müdahale edilebilir.  

 

Mailde Ekli Dosyanın Gönderilmemesi Sorunu Düzeltildi
Bug fix
 

Mail gönder aksiyonu içerisinde dosya eklenerek mail gönderildiğinde, ekli dosyanın gönderilmemesi sorunu düzeltildi. 

Free formlarda Label elemanının başlık olarak kullanılabilirliği sağlandı
New Feature
  Xpoda Studio - Xpoda Client

Label elemanı Free Formlarda başlık olarak kullanılmak isteniyordu.

Elemanın özelliklerinden Fit Horizontal  özelliği açılarak bu elemanın başlık olarak kullanılabilirliği sağlandı.  

Client Admindeki TEST Veritabanı Hatası Düzeltildi
Bug fix
  Xpoda.Client

Client admin'de Test Db oluştururken eğer Xpoda kurulumu 2 sunuculu bir yapıda ise varolan metod IIS'teki sunucusu üzerinde Test DB açmaya çalıştığı ilgili dosya yolunu bulamıyordu ve hata oluşuyordu. 

Veritabanı sunucusunun ayrı konumlandırıldığı kurulum mimarilerinde kullanmak amacıyla servis katmanında web.config dosyasında aşağıdaki ayar eklendi. Bu ayar boş (varsayılan) değer kullanıldığında test veritabanını kurulu olduğu (tipik olarak IIS Web sunucusu) üzerinde oluşturur. Buraya SQL sunucunuz üzerindeki default Backup dosya yolunu vererek test veritabanının hatasız oluşmasını sağlayabilirsiniz.

 

<!--
DB yedek dosya yolu. Eğer boş ise bu uygulamanın çalıştığı klasörde (/TEST) yedek alınır.
Burada SQL sunucunun backup pathi verilebilir. Örn: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup
-->
<add key="DbBackupPath" value=""/>

Listede Arama Aksiyonu Kullanılması
Bug fix
  Xpoda Client

List in Search aksiyonu kullanıldığında listenin içerisinde resim varsa listede arama yapıldığında resim kayboluyordu. Bu sorun giderildi.

Asistan Kaydı Yaparken Alınan Hata Düzeltildi
Bug fix
  Xpoda Studio

Studioda asistan kaydı yaparken Working interval alanı boş olarak geldiği için kayıtta alınan "is not a valid value for int32" hatası giderildi.

 

Mail Gönder aksiyonu kaydedilmeden önce Html file alanı varken kaydedilip yeniden açıldığında alan kayboluyor.
Bug fix
  Xpoda Studio

Mail Gönder aksiyonu kaydedilmeden önce Html file alanı varken kaydedilip yeniden açıldığında bu alan görünmüyordu, sorun giderildi.

 

Aksiyon Kaydedilmeden Önce                                    Aksiyon Kaydedilip Yeniden Açıldığında

Bağlantılı Aksiyonların Görünmemesi
Bug fix
  Xpoda Studio

Bir formda bulunan bir kontrolün bağlı olduğu aksiyon sadece kontrol ile aynı sekmede olanlar için gösteriliyor. Ancak aynı kontrole başka bir sekmeden bir aksiyon varsa yani ilişkili bir aksiyon varsa bu listede gösterilmiyordu.

Farklı sekmelerden aksiyon kontrolü varsa ilgili yerde bağlantılı aksiyonun gösterilmesi sağlandı.


Tab 1'deki Buton elemanından, Tab 2 üzerindeki alana bir aksiyon kontrolü var.

Linked Actions List kısmında ilgili aksiyonun bilgileri gösteriliyor. 

 

 

 

Mobil Geliştirmeler
Improvement
  Xpoda Mobile App

2.10 Versiyonu ile Xpoda Mobil uygulamada yapılan mobil geliştirmeler;

  • Mobil listelerde gizlenen kolonların, görünür gelmesi sorunu giderildi.
  • Mobil uygulamada liste seçenekleri açılmak istendiğinde uygulamadan atması sorunu düzeltildi.
  • Mobilde listenin aksiyonlarında satır tek tıklandığında ve çift tıklandığında aksiyonlarının çalışması ile ilgili  sorunu düzeltildi.
  • Formun özelliklerinden save, before,new, after,print gibi butonlar kapatılarak ilgili butonların gizli gelmesi sağlanabiliyordu. Mobilde delete ve save butonları hariç gizlenen butonlar görünür halde gelmeye devam ediyordu.  Gizlenen butonların görünür gelmesi sorunu düzeltildi.

Get location (GPS) aksiyonu mobilde aktif edildi.


Xpoda mobil uygulama login ekranında dil seçeneğinin görünür gelmesi sağlandı.


Mobil listelerde "List View" görünümünde iken fazla kolon varsa scrool çıkmıyor, bu yüzden alanların görüntülenmesinde sorun yaşanıyordu. Bu sorun giderildi.    


Mobilde mail gönderme işleminde alınan hata düzeltildi.


Mobilde ListeCardda $P ile yazılan sorgularda veri çekilirken alınan hata düzeltildi.

Liste başlığını Gizleme
Bug fix
  Xpoda Client

Liste başlığını gizleme özelliği seçili olmasına rağmen çalışmıyordu, bu düzeltildi.

Studioda listenin özelliklerinden Hide Column Heading özelliği aktif edilerek liste başlığının gizli olarak gelmesi sağlanır. 

 

Studio'da Entegrasyon kısmında Web Service
Bug fix
 

Studio'da Entegrasyon kısmında Web Service seçilip adres kısmına WSDL adresi girildiğinde servisin metodları gelmemesi sorunu giderildi.

Akışta Onaydan Gelen Görevlerin Gösterilmesi
Bug fix
  Xpoda Client

Akışta onaydan gelen görevlerin gösterildiği görev çekmecesinde scroll çıkmıyor ve alttaki görevler görünmüyordu.  Görev açıklama metinleri ise tek satır olarak geliyor ve alt satıra inmiyordu. Bu durumlardan kaynaklı css bozuklukları giderildi.

Asistan mail dinleme işlevinde okunmayan mailler sorunu çözüldü.
Bug fix
 

Asistan mail dinleme işlevinde Gmail, Outlook gibi adreslerden gelen mailler boş görünerek mail okunmuyordu. Bazı mail adreslerinden gelen bu sorun giderildi.