Public formlarda dil seçiminin gösterilmesi sağlandı
Improvement
 

Public formlarda dil seçiminin gösterilmesi sağlandı.Mail içeriğinde $P ile resim ekleme
Improvement
 

Mail içeriğinde $P ile resim alanı kullanılamıyordu, yeni geliştirme ile mail içeriğine $P kullanılarak resim eklenebilme özelliği geliştirildi. 

Dokümantasyon : https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/360011681519-Send-E-Mail-Form
Resim elemanındaki dialog penceresi sorunu çözüldü
Bug fix
 

Resim elemanındaki dialog penceresi sorunu çözüldü.

Mail gönderiminde mailin içine Richtext Editör eklenmesi
Improvement
 

Mail gönderiminde mailin içine Richtext Editör eklenemiyordu, yeni geliştirme ile mail içeriğine Richtext Editör eklenebilmesi sağlandı.

Dosya boyutu büyük resim kaydı çağrıldığında JSON hatası
Bug fix
 

Dosya boyutu büyük olan resimlerde, kayıt çağrıldığında alınan JSON hatası giderildi.

Mail ekinde çıktı tasarımında store in file özelliği açık olan resim sorunu
Bug fix
 

Mail ekinde çıktı tasarımında store in file özelliği açık olan resim varsa bu resimler gösterilemiyordu, bu sorun giderildi.

Clear Content aksiyonu resim alanını temizlememesi
Bug fix
 

Clear Content aksiyonu formdaki diğer alanlardaki içeriği temizliyor fakat picture elemanına etki edemiyordu. Clear content elemanının resim alanında da içerik temizlemesi sağlandı.

Store in File özelliği açıkken kayıt edilen dosyalarda alınan hata giderildi
Bug fix
 

Store in File özelliği açıkken kayıt edilen dosyalar tekrar açılırken veya indirilirken alınan hata giderildi.

Mobil Geliştirmeler
Improvement
 

2.12.2 Versiyonu ile Xpoda Mobil uygulamada yapılan mobil geliştirmeler; 

 • Mobil tarayıcıda dosya ekleme elemanına tıklandığında kamerayı açması sorunu düzeltildi.
 • Mobil uygulama Picture Elemanı pasif durumuna getirilemiyordu. Change Properties aksiyonu kullanılarak resim elemanını pasif duruma getirebilme özelliği sağlandı.
 • Mobil uygulamada label elemanında ikon kayması düzeltildi.
 • Mobil uygulamada Open Link Aksiyonu bazı linkleri açarken sorun yaşanıyordu.(Örn: Pdfleri açmıyordu.) Open link aksiyonunun mobildeki hataları giderildi.
 • Mobil uygulamada Open Form Linked aksiyonunda auto save özelliği açık olduğunda hata alınıyordu, bu sorun giderildi.
 • Mobil uygulamada "sil (delete)" aksiyonu kullanılırken kullanıcıya silmeden önce uyarı mesajı verilmektedir.  Aksiyonda "Request confirmation" alanı açıksa uyarı kullanıcıya 2 kez soruluyordu, bu hata giderildi. 

 • Mobil uygulamada validation aksiyonu kullanılarak uyarı mesajları verildiğinde, hata başlıkları "Error occurred" şeklinde yazmaktaydı. Hata başlığından dolayı anlam karmaşasını düzeltmek için başlık mesajı XPODA olarak düzenlendi.
E-İmza İle Login
New Feature
  Xpoda.Client

E-İmza İle Login olabilme özelliği eklendi. Detaylar için aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz :

 

https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/5546988686738-E-İmza-İle-Client-Girişi

 

Dokümantasyon : https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/5546988686738-E-İmza-İle-Client-Girişi
Responsive formlarda geniş listede ekran genişliği hesaplama sorunu
 
 • Responsive Formda liste başlıklarında sütun sayısı 20'yi geçtiği zaman client tarafında liste ekrana sığmıyor ve bazı başlıklar görüntülenemiyordu.
  Liste başlıklarının fazla olduğu durumlarda yaşanan bu sorun giderildi. (Not:Listenin column auto width özelliği açık olmalıdır.)
 • Open Form List ile açılan pencerelerde listenin yarıda kesilmesi sorunu düzeltildi.
Change Properties aksiyonunda hide özelliği sorunu
Bug fix
  Xpoda.Client

Change Properties aksiyonunda kullanılarak hide özelliği aktif edilemiyordu, bu sorun giderildi.

Label elemanına etki eden margin-top çalışmıyor.
Bug fix
  Xpoda.Client

Label elemanına özel css (custom css değiştirilerek) ile müdahale edildiğinde  margin-top özelliği çalışmıyordu, bu sorun giderildi.

Parametrik bir süre sonunda ekran koruyucunun devreye girmesi ile ilgili geliştirmeler yapıldı
Improvement
  Xpoda.Client

Daha önceden mevcut olan bu özellik kullanıcının işlem yapıp yapmamasına bakmadan, belirli bir süre sonunda devreye girmekteydi.

Yeni geliştirme ile klavye girişi veya mouse hareketlerine bakılarak 20 dakika içerisinde kullanıcıdan bir girdi alınamazsa kullanıcı sistemden atılacak, bu şart sağlanmadığı sürece kullanıcı ekrandan atılmayacaktır.

Güvenlik amacıyla ekran koruyucunun devreye girdiğinde geliştirme yapmaya devam edebilmek için Kullanıcı adı-Şifre bilgilerinin tekrar girilmesi gerekmektedir.

Not: Bu özellik Client için geçerlidir. Studio tarafında bu özellik yoktur.