Aksiyon isimleri güncellendi
Improvement
 

Eski ve yeni isimlendirmeleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

 Old Title  New Title
Open Form List Open Form - List
Open Form New Open Form - New
Open Form Main Page Open Form - Homepage
Sign out System  Sign out
Get Location GPS Get Location
Item Focus Focus Item
Open Form Detail Open Form - Detail
Open Form Linked Open Form - Linked
Open Form Appendix Open Form - Appendix
Form Design  Open Print Design
Calculate Calculate Grid Columns
Cannot be empty Cannot Be Empty
Grid Add Row Grid - Add Row
Grid Row Update Grid - Update Row
Grid Enable Edit Mode Grid - Enable Edit Mode
Grid Duplicate Row Grid - Duplicate Row
Send E-Mail Form Send E-mail
Send E-Mail Multiple Send E-mail (Multiple)
Show Mail Logs Show E-mail Logs
Show Content report Show Content Report
Show Contnet query Load  Query Result
Show Content CSV Load CSV Data
Update Grid Value Update Grid
Clear Additional Form Data Clear Grid Child Records
Scan Barcode from Camera Scan Barcode (Camera)
Check Details Before Save Check Grid Before Save
Show Messaging Pane Show Messaging Panel
Show Record Messeges Show Record Messages
Open Print Design  Open Report File List
Open Link Goto Url
Mathematical Operations Calculate Form Fields
Add New Detail List Show Inline Data
Update List Remove Row
Show Line Discount View Open Line Discount Screen
Show Document Discount View Open Document Discount Screen
Read Content OCR Read Content with OCR
Read Content OCR Template Read Content with OCR Template
RUN YKB Virtual POS Code Run Payment Form
Set Xpoda Cache  Set Cache
Get Xpoda Cache Get Cache
Remove Xpoda Cache Remove Cache
Set Xpoda Local Data Set Local Data
Get Xpoda Local Data Get Local Data
Remove Xpoda Local Data Remove Local Data
Run Xpoda Assitant  Run Xpoda Assistant

 

Open Tab aksiyonu ile açılan yeni tab sayfasında tab isminin görünmemesi hatası düzeltildi.
Bug fix
  Xpoda Client

Open Tab aksiyonu ile açılan yeni tab sayfasında tab isminin görünmemesi hatası düzeltildi.Liste elemanında yükseklik hesaplaması hatası düzeltildi.
Bug fix
  Xpoda Client

Liste elemanında, sayfalama aktif durumdayken, yükseklik hesaplaması hatalı çalıştığı için kaydırma yapılmadan sayfalama kontrolleri görüntülenemiyordu. 

Bu hesaplama düzeltildi ve gerek sayfalı gerek sayfalamasız kullanımlarda doğru scrolling sağlandı.Rakam kutusunun sağa hizalanmama sorunu giderildi.
Bug fix
  Xpoda Client

Rakam kutusu içeriği sağa hizalanmıyordu. Bu sorun giderildi.Akıştan gelen Onay mailinde link sorunu
Improvement
 

Akıştan (workflow) gelen onay emaillerinde bulunan linklerin hatalı olduğu konusunda yapılan incelemelerde bu hatanın Xpoda Client ayarlarının doğru yapılmamasından kaynaklandığı görüldü. 

Genel bir kullanımda gözden kaçabileceği için ilgili dökümantasyon güncellenmiştir. Aşağıda dökümantasyonun güncel hali görülebilir.

Dokümantasyon : https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/360011638499-Send-to-Approval
Form Yetkilerine açıklama alanı eklendi
Improvement
  Xpoda Studio

Form Yetkilerine ekran görüntüsünde görüldüğü gibi bir açıklama alanı eklendi.Textbox elemanında ortalama sorunu çözüldü
Bug fix
  Xpoda Client

Textbox elemanında metin hizalama seçeneklerinden "Ortala" seçeneği çalışmıyordu. Bu sorun düzeltildi.Public formlarda Grid içerisinde bulunan Dropdown elemanları verileri görüntülememesi sorunu düzeltildi.
Bug fix
  Xpoda Client

Public form içerisinde kullanılan Grid bileşenleri içerisindeki Dropdown List elemanı sorgu sonuçlarını göstermiyordu.

Aynı kullanım public form dışındaki kullanımlarda sorunsuz çalışıyordu. Bu hata düzeltildi.