Akış içerisinden Addon kullanımı
New Feature
 

Akış içerisinde Xpoda Addon metodlarının çağrılabilmesi için Db Query nesnesinin sorgu alanında Sql Server alanı değiştirilerek C# kütüphanesi seçeneği kullanılır. Buradan ilgili Addon'un class ve metodlarına erişilebilir.

Dokümantasyon : https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/360015709119-DB-Query
Liste Elemanında Performans İyileştirmesi
Improvement
 

Liste elemanında performans iyileştirmesi için Page Size parametresi eklendi. Bu parametre ile listenin her sayfasında gösterilecek kayıt sayısı ayarlanabilmektedir. (Varsayılan 25).

Daha iyi bir liste performansı için sayfa başına kayıt sayınızı düşük tutmayı unutmayınız. 

 

Open Form aksiyonlarında Condition alanına Right Panel eklendi
New Feature
 

Open Form aksiyonlarında Condition alanına In the Right Panel seçeneği eklendi.

Yeni eklenen özellik form aç aksiyonlarında kullanılan yeni sekmede, yeni pencerede seçenekleri gibi, sağ panelde seçeneğiyle kullanılabilecektir.

Sağ panelde açılacak yeni bir form seçeneğiyle istenen formlara kolaylıkla erişim mümkün olacaktır. 


Tarih alanına dışarıdan veri girişi engellenmesi.
Improvement
 

Date ve  Datetime elemanlarında sadece butonlar ile seçim yapılabilmesi ve dışarıdan veri girişinin engelleyebilmesi için Disable Typing parametresi eklendi. Bu ayar "Yes" yapıldığında bu alana uygulamadan klavye erişimi engellenecektir.

Çıktı tasarımlarının veri tabanına kaydedilmesi
New Feature
 

Çıktı tasarımlarınızı artık veritabanında da tutabilirsiniz. Bu kullanıma geçmek için sisteminizde aşağıdaki güncellemeleri yapmanız gerekir :

 

1- Aşağıdaki SQL cümlesini çalıştırın:


CREATE TABLE [dbo].[XPODA_REPORT_FILES](
[ReportID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[CustomerID] [int] NULL,
[ReportTitle] [varchar](100) NULL,
[FileData] [ntext] NULL,
[FormID] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_XPODA_REPORT_FILES] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[ReportID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO

 

2- Aşağıdaki SQL cümlesini çalıştırın :

ALTER TABLE XPODA_GENERAL_SETTINGS ADD ReportStorage NVARCHAR(20) NULL 
GO

 

3- Xpoda Client Admin' e giriş yapın ve aşağıdaki ayarı "Database" olarak güncelleyin :

Excel yükleyerek modül açmak istenildiginde devam etmek için ekranda buton görünmüyor
Bug fix
 

Yeni modül oluşturulmak istendiğinde, dosyadan modül yükleyerek devam edilmek istenildiğinde devam etmek için ekranda buton görünmüyordu, bu sorun giderildi.

Combobox çoklu seçim gösterme sorunu
Bug fix
 

Combobox elemanının yüksekliğinin studioda belirtildiği yükseklikte gösterilmesi ve çoklu seçimde seçilen verilerin metin kadar yer kaplaması sağlandı.

Open Form (Linked) aksiyonunda menü ve header alanlarının eklenmesi
New Feature
 

Open Form (Linked) aksiyonunda form yeni sekmede (Condition = In New Tab iken) açıldığında sol menü ve başlık alanları gelmiyordu.  Yapılan geliştirmede sol menü ve başlık kısımlarının da formda gelmesi sağlandı.Linked Action alanına clear content, change properties gibi aksiyonların bağlantılı aksiyon olarak görüntülenmesi sağlandı.
Improvement
 

Clear content, change properties gibi çoklu alanlara etki eden aksiyonların bağlantılı aksiyon kısmında görüntülenmemesi düzeltildi. 

TreeList elemanı için search arama paneli eklendi
Improvement
 

Treelist elemanında arama işlemi yapmak için kullanılan aksiyon elemanın görünümünün bozulmasına neden oluyordu.

Yeni güncellenecek versiyonda treelist elemanı kullanıldığında varsayılan olarak search panelinin gelmesi özelliği eklendi. 

Bu geliştirme ile yeni versiyona geçiş yaptığınızda treelist elemanında varsayılan olarak gelen search paneli ile ihtiyaç duyduğunuz arama işlemini yapabileceksiniz. 

Gösterilen Mesajların Ekranda Görüntülenme Süresinin Ayarlanabilmesi
Improvement
 

Show Message aksiyonu kullanılarak verilen mesajlar belli bir süre sonunda ekrandan kayboluyordu.

Yapılan geliştirmede ilgili aksiyona eklenen Display Time(milliseconds) değerine göre ekranda görüntülenme süresi ayarlanabilecek. Bu değer milisaniye cinsinden yazılmalıdır.

Örn. 3 saniye görüntülenecek mesaj için 3000 değeri girilmelidir.

Toplantı talebi gönderme aksiyonu eklendi
New Feature
 

Toplantı talebi gönderme aksiyonu ( Send Meeting Request) ile istenilen mail adreslerine istenilen içerikle birlikte başlangıç ve bitiş tarihlerini belirterek toplantı istekleri gönderilir. 

Aksiyonun detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Dokümantasyon : https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/6758958547474-Send-Meeting-Request
Subflow (Alt Akışlar) Özelliği
New Feature
 

Subflow (Alt Akış)  elemanının çalıştırılması; 

Akış içerisinde yeni bir akışın(alt akışın) başlatılabilmesi ve buna göre akışın ilerlemesi işlemidir. Alt akışlar, akışlarınızı modüler bir şekilde tasarlamanıza izin verir.

Bir akışta birden fazla alt akış olabilir. 


Detaylar için aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz: 

Dokümantasyon : https://docs.xpoda.com/hc/tr/articles/360011530520-Subflow
Responsive formda 2. sekmedeki grafik elemanı görüntülenmesi
Bug fix
 
  • Responsive formda 2. sekmede grafik elemanı kullanıldığında grafiğin görüntülenmemesi sorunu giderildi.
  • Liste elemanı diğer sekmeler üzerinden güncellenmek istendiğinde karşılaşılan css sorunları düzeltildi.


Client HTTPS yönlendirmesi
New Feature
 

Client için 2.8 versiyonundan itibaren SSL sertifikası ve HTTPS üzerinden erişim zorunluydu. HTTP istekleri için yönlendirme eklendi. 

DİKKAT : WEB.CONFIG güncellenmesi gerektirmektedir.

1- Rewrite satırları kopyalanmalıdır.

2- IIS üzerinde URLrewrite extension kurulu olmalıdır. Kurulum için link : URL Rewrite : The Official Microsoft IIS Site

 

<configuration>

   <system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="HTTPS force" enabled="true" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions>
<add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" />
</rule>
</rules>
</rewrite>

</system.webServer>

</configuration>

Responsive formlarda multi selection box elemanının yatay olarak kullanılabilirliği sağlandı
Bug fix
 

Responsive formlarda Selection box Multi elemanının yatay veya dikey olarak kullanılabilmesi için elemanın özelliklerinde yer alan vertical alanının aktif çalışması sağlandı.

Xpoda Addon (DLL) geliştirmede custom reference eklenebilmesi sağlandı
Improvement
 

Xpoda Addon geliştirmede custom reference eklenebilmesi sağlandı.

Daha önceden yalnızca Xpoda destekli kütüphaneler kullanılabiliyordu. Bu limitleme kaldırıldı. Bu sayede Addon geliştiriciler bağımlılıklarını kendileri yönetebilirler. Publish edilen Addon'un referans ettiği tüm kütüphaneler de Addons klasörüne kopyalanmalıdır.

".NET Class Library geliştirilirken NuGet package veya referans olarak eklenen kütüphaneler Xpoda'nın desteklediği kütüphaneler olabilir. Bunların listesine erişmek için lütfen tıklayınız."

Public Formlarda Görünüm Düzeltmeleri
Improvement
  Xpoda.Client

Public Formlar daha önceden Xpoda Client benzeri bir gri çerçeve ile görüntüleniyorlardı. Public form olarak açılan formda bu stiller kaldırıldı ve daha yalın bir görünüm sağlandı. Ayrıca gömülü (Embed) kullanımlarda içinde bulunduğu sayfanın yüksekliğinin formun içeriğine göre dinamik ayarlanması sağlandı.

 

 Public Formlarda Dil Seçimi
New Feature
  Xpoda.Studio

Public form oluştururken dil seçiminin çıkıp çıkmaması public form modal penceresinden yapılabilecek.