Yeni Eklenen Elemanlar
New Feature
 

Radio Group - Sadece tekli seçim için kullanılır.

Checkbox Group - Çoklu seçimler için kullanılır.

Mobilde DLL
New Feature
 

Mobilde DLL aktif edildi.

Yeni Eklenen Aksiyonlar
New Feature
 

     -Get Local Storage

     -Set Local Storage

     -Remove Local Storage  

   adında üç yeni aksiyonu eklendi.

PodApi ile Data Alma
New Feature
 

PodApi adında yeni bir data okuma özelliği eklendi. Xpoda veya Octopod'daki web apilerden data alır. Kullanmak için Web Api özelliğinin ayarlanmış olması gerekir. İki yerde kullanılabilir. Değer güncelleme aksiyonu ile buton üzerinden listeye data alınabilirken, İçerik Çağır(Query) ile buton üzerinden gride data aktarılabilir.

Spread Sheet Elemanı
New Feature
 

Spread Sheet(Hesap Tablosu) elemanı eklendi.

Listede Filtreleme
Bug fix
 

Liste elemanında filtreleme yapıldığı zaman, ilk harfi büyük olan kayıtların liste özelliği olan filtre ile getirilememesi sorunu giderildi.

Listeden Bağlantılı Form Hatası
Bug fix
 

Listeden bağlantılı form açıldığında menüler arası gezinme işlemi yapılamıyordu. Yaşanan menü sorunu giderildi.

Css Düzenlemeleri
Bug fix
 

Iconların düzgün görüntülenmesi sağlandı.

Responsive elemanlar alt boşluklar azaltıldı.

Buton Group elemanının oku düzeltildi.

Aksiyon Kaydetme
Bug fix
 

Aksiyon kaydetme düğmesinin pasif durumda kalması düzeltildi.

Eleman İsimleri Değiştiğinde Yapılan Düzenleme
Bug fix
 

Eleman isimleri değiştirildiğinde, modül içerisindeki ilgili elemanın kullanıldığı (aksiyon, index, sorgular, yetkiler) yerlerde de değiştirilmesini sağlayacak güncelleme ekranı eklendi.

Kısıtlı Erişim Modülüne Giriş
New Feature
 

Octopod Studio'da modül listesinde başka geliştiriciler tarafından kullanılan modüller bilindiği gibi "Kısıtlı Erişim" olarak görülmektedir. Bu modüllere giriş yapılmak istenildiğinde, karşımıza iki seçenek gelecektir. "Salt Okunur" seçeneği ile modüle sadece izleyici modunda girebilirken, "Erişim İzni" butonu ile  içerideki geliştiriciden modüle giriş izni istenilebilir. Erişim izni butonu tıklandığında sistem içerideki kullanıcının cevaplayabilmesi için 30 saniyelik süre başlatır.30 saniye içerisinde içerideki geliştirici cevap vermez ise sistem otomatik olarak erişim yetkileri ile modülü açacaktır. İçerideki kullanıcı gelen erişim taleplerini reddedebileceği gibi talebi kabul ederek sistemden çıkış yapabilir. Kullanıcının giriş talebini kabul etmesi durumunda sistem yeni geliştiriciyi modül içerisine alır.

Dosyadan Modül Ekleme
New Feature
 

Client tarafında dosyadan modül eklendiğinde, eski modül seçilip güncellenebiliyordu veya yeni modül eklenebiliyordu. Bu ekrana "Uygulama Seçimi" eklendi. Bu sayede yüklenen projenin yerinin belirlenmesi sağlandı.

Video Süresi
New Feature
 

Video elemanına, izlenilen videonun kaçıncı saniyede olduğu bilgisinin alınmasını sağlayan değer güncelleme aksiyonu eklendi. Yalnızca video yolu ile eklenen videolar için geçerlidir. Iframe özelliği ile çalışmamaktadır.

Firma Bulma
Bug fix
 

Firma bulmada yaşanan alan adı eşleştirilmesi ile ilgili hata giderildi.

Bellekten modül okuma işlemi kapatıldı.
Bug fix
 

Proje run edildiğinde farklı manager ekranını getirme sorunu çözüldü.

Tasarım Dosyaları Kayıt Yeri
Improvement
 

Tasarım dosyalarının direkt uploads klasörüne kayıt edilme sorunu giderildi. Tasarım dosyalarının Uploads>ReportFiles klasörüne kaydedilmesi sağlandı.

Görsel Elemanlar Yenilendi
Improvement
 

Studiodaki elemanların görselleri yenilendi.

Proje Metinlerinin Değiştirilmesi
Improvement
 

Client ekranında "Proje Yükleme"-"Modül Yükleme" olarak değiştirildi.

"Proje" diye geçen metinler "Modül" olarak değiştirildi.

Insert sorgularında alınan hata
Bug fix
 

Query Builder ekranında bir insert sorgusu ile kayıt eklenmek istendiğinde "object Object" hatası alınıyordu. Buradaki hata giderilerek sorgunun doğru çalışması sağlandı.

Client tarafında, studioda yazılan sorgular ile insert kayıt atanmıyordu sorun giderildi.

Kısıtlı Erişim Sorunu
Bug fix
 
Studioda geliştirilen herhangi bir modül, modül listesinden "İndir" butonu tıklanarak dosya olarak alınabilir.
Başka bir firmada "Modül Yükleme" özelliği ile indirilen modül yüklenebilir. Bu durumda alınan "Kısıtlı Erişim" sorunu giderildi.

Datetime Hatası
Bug fix
 

Client tarafında dil değişimlerinde ortaya çıkan "Datetime Hatası" giderildi.

Eksik Text
Bug fix
 

Modül listesinde, modül içerisinde bulunan form bilgisi gösterildi. Aç, sil, kopyala, taşı gibi işlemlerin isimlerinin düzgün görüntülenmesi sağlandı. Eksik textler tamamlandı. 

Mobilde Iframe Özelliği
New Feature
 

Mobilde video elemanı ile aktif edilebilecek Iframe özelliği eklendi.

Chat Özelliği
New Feature
 

 Client ekranına chat özelliği eklendi.