Sayfa Yenilendiğinde Modül Kopyalama Düzeltildi
Bug fix
 

Yeni bir modül açılıp ilk kayıt yapıldıktan sonra sayfa yenilendiğinde yapılan değişiklikler kayboluyor ve her sayfa yenilendiğinde  aynı isimle yeni bir modül oluşturuluyordu. Bu sorun giderildi.

Kilit Ekranı
New Feature
 

 Belirli bir süre client tarafında bir işlem yapılmazsa güvenlik amacıyla ekran koruyucunun devreye girmesi sağlandı. Geliştirme yapmaya devam edebilmek için Kullanıcı adı-Şifre bilgilerinin tekrar girilmesi gerekmektedir.

Önizlemesiz yazdır
New Feature
 

Rapor çıktı tasarımlarında "Print Preview" butonu kapatılarak önizlemesiz yazdırma işlemi aktif edildi. 

Dosya Ekleme ve Resim Elemanında Aktif-Pasif Durumu
New Feature
 

Dosya ekleme ve Resim elemanı için Özellik Değiştir aksiyonu ile kullanılabilecek Aktif/Pasif yapma seçenekleri eklendi. 

Özellik değiştir aksiyonu kullanılarak "Fields" ile değiştirilecek alan seçilerek, "Type" alanı ile aktiflik/pasiflik durumu seçilir. Sql sorgusundan gelen sonuç 1 ise aksiyon çalışır.

Açılır kutu DLL
New Feature
 

Açılır kutu elemanı için DLL den veri getirilmesi sağlandı. "Field Style" seçimi "C# Kütüphanesi" seçildiğinde Kütüphane/Sınıf/ Metot ayarları açılır. İlgili seçimler yapılarak bu ayarlar doldurulur. Sql Query kısmında iki parametre gönderilmelidir. Parametre olarak yazdığımız ilk değer form üzerindeki bir üst alandan alacağımız değerdir. Parametre olarak yazdığımız ikinci değer ise seçilen alanın ID değeridir. Açılır kutulara focuslandığında kendisini güncellemelidir. 

Dosya Ekleme
Bug fix
 

Dosya ekleme elemanında sabit kalan "Yüklemek için dosyaları buraya bırakın" mesajı kaldırıldı. Bu yöntemle dosya eklenmeyecek.

Başarsoft kütüphanesi
New Feature
 

Başarsoft kütüphanesi eklendi. Bu kütüphaneyi kullanabilmek ve coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları geliştirmek için lütfen destek@octopod.com.tr ye mail atınız.

Form İçeriğini Gösteren Ekranın Kapatılması
Bug fix
 

Modüllerin listelendiği yerde, modül içeriğini gösteren ekran açıldığında geri kapatılamıyordu. Buraya açılan ekranı kapatmak için "X" ve "Cancel" butonları aktif edildi.

Kullanıcı Dili Değişiminde Tarih Hatası
Bug fix
 

Client tarafında kullanıcı dili değişimlerinde, dil değişiminden kaynaklı yaşanan tarih sorunu giderildi.

Çoklu Seçim Elemanlarında Alınan Hata
Bug fix
 

Çoklu seçim elemanlarında önceki kayıtların getirilememesi sorunu giderildi.

Sub-Report
Bug fix
 

Çıktı tasarımlarında kullanılan Sub-Report elemanına çift tıklandığında yaşanan sorun giderildi.

Bağlantılı Formlarda Üst Üste Binme Sorunu Giderildi
Bug fix
 

İç içe açılan bağlantılı formlarda üst üste binme sorunu giderildi. Bağlantılı bir formun üzerinde tekrar bağlantılı bir form açılmak istendiğinde yeni pencerede açılması sağlandı.

Rapor Tasarım Ekranı
Improvement
 

Rapor tasarım ekranlarında tasarım ile ilgili değişiklikler yapıldı. İlgili ekranların görünümü güncellendi.

  • Yeni form tasarımı hazırlanıp kaydedildiğinde tasarıma isim verilip önceki tasarımların görüntülendiği ekran güncellendi.(Resim 1)
  • Client tarafındaki butonlardan form tasarımı seçilerek kayıtlı tasarımların listelendiği ekran güncellendi.(Resim 2)

Sistem takibi ve loglama
Improvement
 

Sistem takibi ve loglama yetenekleri eklendi.

Güvenlik Güncellemesi
Improvement
 

Dışarıdan yapılacak ajax çağrılarına karşı kullanıcıların tüm listesini dönen metotta güvenlik ile ilgili düzenleme yapıldı.  

Run Butonuna Kayıt İşlemi Eklendi
New Feature
 

Kaydet düğmesine basılmadan run işlemi yapıldığında, yeni eklenen elemanlar ve değişiklikler client tarafında görüntülenemiyordu. Run butonuna kaydetme işlevi eklendi. Yeni eklenen elemanların ve değişikliklerin tablolar oluşturulmadan, yalnızca görünüm olarak kaydedilmesi sağlandı.