Uyarılar

  • Şifreleme metodu değişikliğinden dolayı Client versiyonu 2.6 dan eski olan müşterilerimizde Studio Run metodu çalışmayacaktır. Client versiyonunuzu 2.6 ya güncelleyerek bu özelliği tekrar açabilirsiniz.

  • Şifreleme metodu değişikliğinden dolayı Client versiyonu 2.6 dan eski olan müşterilerimizde Create Public Link ile oluşturduğunuz açık formlarınız çalışmaycaktır. Client versiyonunuzu 2.6 ya güncelleyerek bu özelliği tekrar açabilirsiniz.
Client’ta Excel import
New Feature
 

Client’ta Excel import etme özelliği eklendi.

Bu özellik ile oluşturduğunuz formun datalarını Excel üzerinden çekebilirsiniz.

 


Örnek Excel tablomdaki verilerin Client'a yüklenmesi;

1- Client sağ alt köşedeki buton seçeneklerinden "Upload File" butonu seçilir.

 

2- Select files butonu ile dosya seçilir. Dosyamın içerisindeki datalar listelenir.

 

3- Data Mapping altındaki Mapping Field alanları eşleştirilir. Upload butonu yükleme gerçekleştirilir.

4- Yüklenme işleminin tamamlandığına dair uyarı mesajı alınır. 

5-Excel üzerindeki tüm datanın clientta kayıt olarak atandığı görülür.

 

 

Akış İzleme Formunun Excel'e Aktarılması
New Feature
 

Akış izleme formundaki listenin yeni eklenen "Export to Excel" butonu ile excele aktarılması sağlandı.

$PMenuText Parametresinin Kullanımı
New Feature
 

Client menü isminin "$P" ile form içerisinde kullanılması özelliği eklendi.

Form üzerinde menü adından gelmesini istediğiniz alanlar için '$PMenuText$' parametresini çekerek menü adının form üzerinde dinamik olarak kullanılabilmesi sağlandı.

 

 

Kanban Elemanı
New Feature
 

Form elemanlarına yeni eleman Kanban eklendi.

Yeni eklenen kanban elemanı üzerinde 

Table Name, Group Column, Search Column, Color Definition alanları doldurularak kanbanınızı oluşturabilirsiniz.

                          

 

 

Clientta Menü Kapsayıcısının Gizlenmesi
Bug fix
 

Clientta yan menüyü gizli olarak seçtiğimizde menü gizleniyor, fakat kapsayıcısı kalıyordu.

Menü gizlendiğinde kapsayıcısının da gizlenmesi sağlandı.

 

Akış Elemanlarının Forma Eklenmemesi Düzeltildi
Bug fix
 

Yeni bir modül oluşturulduğunda, kaydedip çıkıp tekrar giriş yapılmadığı sürece forma akış elemanları eklenemiyordu, sorun giderildi.

 

Grid Elemanında Alınan Hatanın Düzeltilmesi
Bug fix
 

Grid özelliklerinden, "Delete button" özelliği açıkken yeni kayıt yapıldığında hata alınıyordu, sorun giderildi.

 

Group Box Elemanını Başlığını Renklendirilmesi
Bug fix
 

Group Box elemanının başlığı renklendirildiğinde client tarafında algılanmıyordu, sorun giderildi.

Metin Düzenlemeleri Yapıldı
Bug fix
 

Form özelliklerinden "It should be renewed" ifadesi çeviri sebebiyle yanlış anlaşılmaya neden oluyordu.

"Do not refresh after save" şeklinde düzeltilmesi sağlandı.

 

Güvenlik Geliştirmeleri
Improvement
 

Güvenlik geliştirmeleri yapıldı.

Listede Özel Karakter Kullanımı
Improvement
 

Liste kolonu başlıklarında "/,?" gibi özel karakterler kullanıldığında liste yüklenmiyordu. Yeni geliştirme ile özel karakterlerin kullanılabilirliği sağlandı.

 

 

Takvim Elemanı
Bug fix
 
  • Takvim elemanında edit formunun açılmaması sorunu giderildi.
  • Takvim elemanında sürükle bırak ile veriler güncellenmiyordu. Sorun düzeltildi.
  • Takvim Edit formunun Studio Run ile çalışması sağlandı.
Validate Field Aksiyonu
Bug fix
 

Validate Field aksiyonu kaydedilip yeniden açıldığında Minimum-Maximum Value alanları görünmüyordu, sorun giderildi.

 

Hatalı Uyarı Mesajı Düzeltmesi
Bug fix
 
  • Form özelliklerinden kayıtta yenilenmesin özelliği açıkken dosya yüklendiğinde kayıt sırasında hatalı uyarı mesajı veriyordu. Düzeltildi.
  •  Form yetkilerinde ile kayıtlı dosyaların silinmesi engellendiğinde önce kayıtlı dosyayı siliyor, daha sonra dosyanın silinme yetkisinin olmadığı uyarı mesajını veriyordu. Sorun giderildi.

 

Kayıt Sonrasında Sekme Başlıkları Görünürlüğü
Bug fix
 

Client tarafından kaydetme işleminden sonra sekme başlıkları okunmuyordu. Düzeltildi.

Group Box Başlığı
Bug fix
 

Group Box elemanının başlığının renklendirilmesi sorunu giderildi.

Liste Elemanının Renklendirilmesi
Improvement
 

Liste elemanında, Color Style alanı ile liste renklendirilmesi sağlanabiliyordu. 

Renklendirilmede kullanılabilecek yeni type seçenekleri eklendi.


Güncellemeden önce type alanında yalnızca 0 ve 1 seçenekleri kullanılabiliyordu.

0 ile Color renklendirilmesi 1 ile Background Color renklendirilmesi yapılabiliyordu.

Yeni geliştirme ile 2,3,4 ve 5 type seçenekleri eklendi.

Type Kullanımı

0  Color
1  Background Color
2  Color - Font-weight bold
3  Color - Font-style italic
4  Background - Font-weight bold
5  Background - Font-style italic

E-imza
Bug fix
 

E-imza elemanı, ikinci sekmede kullanıldığında sadece belirli bir alanda çizim yapabiliyordu. Düzeltildi.

Tooltip Geliştirmeleri Yapıldı
New Feature
 

Studio'da üzerinde geliştirici yardımları içen Tooltip özelliği eklendi.

Studio'da çalışırken elemanlar ve aksiyonlar üzerine tooltip mesajları eklendi. Bu mesajlar form üst menüsündeki  İ  butonu ile aktif veya pasif edilebilmektedir. 

İ  butonu yeşil renk iken tüm ipuçları aktiftir. Butona tıklayıp İ  butonu kırmızı renk olduğunda tüm ipuçları pasif olacaktır.

 

 

Open Form (List) Aksiyonu
Bug fix
 

Open Form (List) aksiyonunda List Value Field alanı aksiyonu kaydettikten sonra görünmüyordu, sorun giderildi.